ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2001 ΕΩΣ 2012

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το δικό μας FCR … Fishfeed with Care and Responsibility

H εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ γνωρίζει ότι η επιτυχία της οφείλεται σε μεγάλο βαθμό

στην εξωστρέφεια και την επικοινωνία και προσβλέπει στην συνέχισή αυτής της εταιρικής κουλτούρας