ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε.

Εταιρεία του Ομίλου Avramar

Η μακρόχρονη εμπειρία μας στην διατροφή μεσογειακών ψαριών δίνει στον Έλληνα ιχθυοκαλλιεργητή το πλεονέκτημα της ανταγωνιστικής εκτροφής ψαριών με άριστα οργανοληπτικά και θρεπτικά χαρακτηριστικά.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το δικό μας FCR ... Fisfeed with Care and Responsibility

Η εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ Προϊόντα Ειδικής Διατροφής με μακρόχρονη εμπειρία 3 δεκαετιών,

κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο παραγωγής ιχθυοτροφών στην Ελλάδα.

Τον Απρίλιο του 2020 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της και πλέον ανήκει στον Όμιλο Avramar, ενώνοντας τις δυνάμεις τις με τις εταιρείες Ανδρομέδα, Νηρεύς και Σελόντα.

Γιατι επιλεγουμε ΠΕΡΣΕΥΣ


Το πλαίσιο λειτουργίας μας βασίζεται στις αρχές της συνεχούς βελτίωσης και ποιότητας

με γνώμονα την υπευθυνότητα έναντι όλων των συνεργατών μας.

logo

Δέσμευση

Η «ΠΕΡΣΕΥΣ Προϊόντα Ειδικής Διατροφής Α.Β.Ε.Ε.» χτίζει σχέσεις σεβασμού και εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, τους προμηθευτές της, τους εργαζόμενους και κοινωνικό περιβάλλον

logo

Ιστορικό

H εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ αποτελεί συνέχεια της εταιρείας Ζωοτεχνική Κορινθίας με έτος ίδρυσης το 1968. Ωστόσο από το 2002 ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με την παραγωγή ιχθυοτροφών

logo

Ποιότητα

H ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ είναι πιστοποιημένη με τα βασικότερα Διεθνή Πρότυπα ενώ παράλληλα διεξάγει καινοτόμα πειράματα στα πλαίσια της Έρευνας και Ανάπτυξης.

logo

Eγκαταστάσεις

Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 22.000 τ.μ. της εταιρείας βρίσκονται στο Ζευγολατιό Κορινθίας, 15 χλμ. από την πόλη της Κορίνθου και 90 χλμ. από την πόλη της Αθήνας.

logo

Όραμα Αποστολή Στρατηγική

Η εταιρεία φιλοδοξεί να καταστεί πρωταγωνίστρια στην ελληνική αγορά παραγωγής ιχθυοτροφών και να αποτελέσει πρότυπο αναφοράς σε θέματα ποιότητας και καινοτομίας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Για τρεις δεκαετίες λειτουργούμε με γνώμονα το ΕΜΕΙΣ … αντιμετωπίζοντας τον κάθε συμμετέχοντα στην εφοδιαστική αλυσίδα ως ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ μας και τον κάθε εργαζόμενο ως ΠΡΩΤΙΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ μας …

img
img

τα προΪοντα μας

Το δικό μας FCR … Fishfeed with Care and Responsibility

Πλήρεις ιχθυοτροφές που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής των Μεσογειακών ειδών,

από την έναρξη της εκτροφής τους μετά τον ιχθυογεννητικό σταθμό έως την πώλησή τους.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Το δικό μας FCR … Fishfeed with Care and Responsibility

Θεωρούμε την κάθε προσπάθεια επιβεβλημένη … την κάθε επιτυχία σημαντική … την κάθε στιγμή μοναδική

Οικονομικά Στοιχεία & Ανακοινώσεις

Το δικό μας FCR … Fishfeed with Care and Responsibility

Η εμπειρία του χθες είναι ο οδηγός επιτυχίας του αύριο ώστε η εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ να παραμείνει

ως μια από τις πιο επιτυχείς και κερδοφόρες εταιρείες του κλάδου ιχθυοτροφών

Ευκαιρίες Καριέρας

Ευκαιρίες καριέρας στον ΠΕΡΣΕΑ

-----

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το δικό μας FCR … Fishfeed with Care and Responsibility

H εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ γνωρίζει ότι η επιτυχία της οφείλεται σε μεγάλο βαθμό

στην εξωστρέφεια και την επικοινωνία και προσβλέπει στην συνέχισή αυτής της εταιρικής κουλτούρας