ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

H εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ αποτελεί συνέχεια της εταιρείας Ζωοτεχνική Κορινθίας με έτος ίδρυσης το 1968 (από το 2002 εστιάζεται στην παραγωγή ιχθυοτροφών). Μια ελληνική εταιρία, η οποία με συνεχή ανάπτυξη έχει καθιερωθεί ως μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής ιχθυοτροφών στην Ελλάδα.

Η εταιρεία σχεδιάζει και παράγει μια ευρεία γκάμα ιχθυοτροφών με την εμπορική επωνυμία ΙΧΘΥΣ καλύπτοντας τις διατροφικές ανάγκες των μεσογειακών ψαριών σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους. Η μακρόχρονη εμπειρία των στελεχών της στη διατροφή μεσογειακών ψαριών δίνει στον Έλληνα ιχθυοκαλλιεργητή την δυνατότητα ανταγωνιστικής εκτροφής ψαριών με άριστα οργανοληπτικά και θρεπτικά χαρακτηριστικά. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το δικό μας FCR … Fishfeed with Care and Responsibility

H εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ γνωρίζει ότι η επιτυχία της οφείλεται σε μεγάλο βαθμό

στην εξωστρέφεια και την επικοινωνία και προσβλέπει στην συνέχισή αυτής της εταιρικής κουλτούρας