Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η μακρόχρονη εμπειρία μας στην διατροφή μεσογειακών ψαριών δίνει στον Έλληνα ιχθυοκαλλιεργητή το πλεονέκτημα της ανταγωνιστικής εκτροφής ψαριών με άριστα οργανοληπτικά και θρεπτικά χαρακτηριστικά. Με στόχο το αμοιβαίο όφελος και σε στενή συνεργασία με τους πελάτες μας αναπτύσσουμε και βελτιώνουμε τα προϊόντα μας προσφέροντας αναλυτική πληροφόρηση και υποστήριξη πριν και μετά την πώληση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το δικό μας FCR … Fishfeed with Care and Responsibility

H εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ γνωρίζει ότι η επιτυχία της οφείλεται σε μεγάλο βαθμό

στην εξωστρέφεια και την επικοινωνία και προσβλέπει στην συνέχισή αυτής της εταιρικής κουλτούρας