ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η Διοίκηση και τα στελέχη της εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΣ δεσμεύονται ότι η Εταιρεία παράγει και εμπορεύεται προϊόντα αρίστης ποιότητας, συνοδευόμενα από παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας του τελικού προϊόντος.

Συγκεκριμένα η εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ :

  • Επιλέγει, προμηθεύεται και χρησιμοποιεί ύλες με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ποιότητας.
  • Εφαρμόζει σε όλα τα στάδια της παραγωγής και στα τελικά προϊόντα ένα αυστηρό πρόγραμμα ποιοτικών ελέγχων.
  • Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες επιστημονικής υποστήριξης που αφορούν στην εξέλιξη της παραγωγής τους.
  • Δίνει έμφαση στην συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού της με στόχο την καθολική ποιότητα.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το δικό μας FCR … Fishfeed with Care and Responsibility

H εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ γνωρίζει ότι η επιτυχία της οφείλεται σε μεγάλο βαθμό

στην εξωστρέφεια και την επικοινωνία και προσβλέπει στην συνέχισή αυτής της εταιρικής κουλτούρας