ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η εταιρία ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε ακολουθεί, υλοποιεί και δεσμεύεται για τα κάτωθι:

 

H εταιρία ΠΕΡΣΕΥΣ είναι πιστοποιημένη με τα σημαντικότερα Διεθνή Πρότυπα:

  • ISO  9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας από το 2008).
  • ISO 22000:2005 (Σύστημα Διαχείρισης & Ασφάλειας των Τροφίμων από το 2009).
  • ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης από το 2012).
  • OHSAS 18001:2007 (Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία από το 2009).
  • GLOBALG.A.P

Τα πρότυπα αυτά αποτελούν μέσα σε κάθε εταιρικό άξονα δράσης (σχεδιασμό, εφαρμογή, έλεγχο και ανασκόπηση).

Παράλληλα τo εξιδεικευμένο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΣ ακολουθεί τις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς, ερευνά τις εξελίξεις στον κλάδο των ιχθυοτροφών και συμβάλει με δικά του πειράματα και δοκιμές στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων λύσεων για την ιχθυοκαλλιέργεια.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το δικό μας FCR … Fishfeed with Care and Responsibility

H εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ γνωρίζει ότι η επιτυχία της οφείλεται σε μεγάλο βαθμό

στην εξωστρέφεια και την επικοινωνία και προσβλέπει στην συνέχισή αυτής της εταιρικής κουλτούρας